Vilkår for brug af Detgodesalg.dk

Læs nedenstående vilkår omhyggeligt, før du benytter dig af web-træningen ("Hjemmesiden"). Ved at gå ind på Hjemmesiden accepterer du og er bundet af vilkårene nedenfor.

Hjemmesiden indeholder uddannelse og ydelser, der udbydes af LADEGAARD Partner Aps ("LADEGAARD") eller andre selskaber associeret til LADEGAARD Partner Aps. I denne sammenhæng omtales alle disse selskaber som tjenesteydere.

Indholdet af Hjemmesiden og tilknyttede tjenesteydelser stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Tjenesteyderen giver ingen garanti vedrørende Hjemmesiden eller indholdet heraf. Tjenesteyderen forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere Hjemmesiden og ophøre med at give adgang til Hjemmesiden. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug af Hjemmesiden, uanset om tjenesteyderen eller en repræsentant for denne havde været vidende om en fejl i tjenesteydelsen.

1. Informationer om tjenesteyderen

Den primære tjenesteyder er:

Ladegaard Partner Aps

Vodroffsvej 61, 1.tv

1900 Frederiksberg C

Phone:+45 22 24 22 92

info@ladegaard-partner.dk

2. Begrænsninger i brugen af Hjemmesiden

Hjemmesiden og oplysningerne indeholdt heri er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt. Oplysninger på Hjemmesiden skal udelukkende opfattes som anbefalinger og virke til inspiration for Hjemmesidens brugere.

Ved køb af en udviklingspakke medfølger automatisk et års abonnement til web-træningen på www.detgodesalg.dk, www.godservice.nu eller www.godledelse.dk. Abonnementet forlænges automatisk ved kalenderårets start og kan opsiges skriftligt med tre måneders varsel til LADEGAARD.

3. Informationer afgivet af tredjemand

De links, der er tilgængelige via Hjemmesiden, er kun til brugerens orientering. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på Hjemmesiden. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede informationer om sig selv, og tjenesteyderen er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

4. Ophavsret og varemærker

Selskaber i LADEGAARD-koncernen eller - hvis udtrykkeligt angivet - tredjemand har ejendomsretten, ophavsretten (c) og alle andre immaterielle rettigheder til Hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Offentliggørelse, gengivelse, overførelse eller lagring af indholdet af Hjemmesiden, helt eller delvist, er ikke tilladt, medmindre indehaveren af ejendomsretten, ophavsretten eller de immaterielle rettigheder har givet tilladelse hertil. Forbuddet gælder ikke for lagring på en computer eller udskrift til eget brug. Materialet må citeres i henhold til gældende lovgivning. I disse tilfælde skal kilden altid oplyses. Varemærker eller logoer vist på Hjemmesiden må imidlertid ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden LADEGAARDs skriftlige tilladelse.

5. Information om behandling af personoplysninger

LADEGAARD indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hjemmesiden. Nedenstående retningslinjer beskriver nærmere hvilken type informationer vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

LADEGAARD indhenter oplysninger om brugerne på Detgodesalg.dk på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' og gennem registrering. Vi beder kun om de personlige oplysninger, således at vi kan skræddersy indholdet på siderne samt foretage den rigtige registrering af dine resultater.

Når du besøger siden første gang modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil der lagres i din web browser (fx Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, etc.), og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer LADEGAARDs webserver når du besøger Detgodesalg.dk, og registrerer anvendelsen heraf. En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus. De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser eller hjælpefunktionen for at få mere information om disse funktioner. Du skal dog være opmærksom på at du somme tider ikke kan få adgang til et websted, hvis du ikke accepterer cookies. LADEGAARD anvender cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere hvem der besøger Hjemmesiden. LADEGAARD registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv. Denne type informationer giver os mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester der stemmer overens med dine interesse og ønsker.

Det er vigtigt for LADEGAARD at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på Detgodesalg.dk er begrænset til medarbejdere på LADEGAARD, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om oplysninger om vore brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til brugerens rettigheder. Det er dog desværre ikke muligt at garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via Internettet. Når data sendes og opbevares elektronisk er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data før de når vores servere. Så selvom LADEGAARD forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information. Du sender altså dine data på eget ansvar.

Når du registrerer dig på Detgodesalg.dk eller på anden vis opgiver dine oplysninger, videregiver eller sælger LADEGAARD under ingen omstændigheder oplysninger som kan forbindes med identificerbare individer til tredjepart uden din eksplicitte tilladelse. Ligesom logfiler og anden standardinformation heller ikke bliver videregivet eller solgt til tredjepart.

LADEGAARD vil med jævne mellemrum udsende nyhedsmails til brugerne på www.detgodesalg.dk med nyheder fra siden.

Den hurtige udvikling af Internettet kan gøre ændringer i vores behandling af private oplysninger nødvendige. LADEGAARD forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i nærværende dokument.

Når du besøger Detgodesalg.dk accepterer du ovenstående retningslinjer. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail adresse, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge en eller flere af de tjenester som du har tilmeldt dig på Hjemmesiden, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger.

6. Gældende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og evt. tvister, som udspringer af indholdet af Hjemmesiden eller tjenesteydelser udbudt herpå, skal behandles ved danske domstole.

Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Betingelser for brug